Viktig meddelande angående skolflytt/skolstart vårtemin 2015

Terminsplanering i Idrott och Hälsa


Länkar: Arabiska Digital Läxa

Länkar
Veckans Matsedel

Ledigheter
  Q Kvalitetsredovisning
Veckans Aktiviteter

  

 

Al-Maarif tvåspråksskola är en fristående svensk-arabiska grundskola i Helsingborg. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv... 
Vår skola startade hösten 2000 med 36 elever i årskurserna 1-6. Nu har vi ca 256 elever (HT-14) i årskurserna F-6. Alla elever är barn till nya svenska invånare och har arabiska som modersmål.
För närvarande är eleverna indelade i 16 klasser och elevantalet varierar mellan 12 och 21 i varje klass. Det finns 16 klasslärare, fyra arabiska pedagoger, två musiklärare, 5 tvåspråkiga assistenter, en speciallärare i svenska, en SvA-lärare, en fritidsledare, en speciallärare i matematik med arabiska som modersmål, en speciallärare i arabiska och en rådgivare på skolan. I fritidsverksamheten finns det 22 inskrivna barn.                                                       

Vår skola är öppen för alla elever. Välkomna!

Vi på Al-Maarif tvåspråksskola strävar efter att varje elev är  samhällsdelaktig svensk världsmedborgare och samtidigt är stolt över sitt ursprung & språk.

Vi:

  • följer den svenska läroplanen LGR11, med tillägg av det arabiska språket – ett av de sex FN-språken - som skolans profil. Vi undervisar på svenska med utbildade svenska klasslärare som kompletteras av erfarna tvåspråkspedagoger.
  • tillmötesgår barnens behov med hjälp av tvåspråkig undervisning, speciallärare och smågrupper samt olika pedagogiska metoder.
  • utbildar elever i simkunskap, vid önskan; i insynsskyddad bassäng, tillhandahåller kostnadsfri skolskjuts och skolmåltider med halalslaktat kött. Barnens trygghet och trivsel är våra viktigaste mål och vi har nolltolerans mot all kränkande behandling.
  • erbjuder våra elever ett aktivt lärande i en rik och växande miljö, med etnisk och kulturell mångfald. Elevernas individuella förutsättningar uppmuntras med en nyskapande pedagogik i harmoni med föräldrarnas inflytande.
  • Utgår från de svenska grunderna i vår modersmålsundervisning. Genom att använda texter som handlar om elevernas närmiljö lockar vi våra elever till modersmålsinlärning och samtidigt höjer elevernas allmänbildning om Sverige och det svenska samhället.
  • bygger vår verksamhet på ett nära föräldrasamarbete, vilket vi ser som en stark kraft för utveckling av ett resursrikt nätverk för kulturellt mångfaldsarbete.
  • medverkar till samordningsstöd mellan samhället och nya svenska medborgare med arabiskt ursprung.


Yassine Yassine

Rektor
yassine.yassine@al-maarif.se

Telefon:  042-125 126

 
Nyheterna
 
Terminsplanering VT2015
Elevanmälan

Vi välkomnar alla elever och föräldrar till våra fina lokaler. Inskrivning och information kan fås på telefon 042-125 125 eller ladda ner och skriv ut ansökningsblanketter här.

 

 
 

 Al-Maarif Tvåspråksskola · BROR ENGKVISTS GATA 31 · 25459, Helsingborg · Tel.042-125 125 email: info@al-maarif.se · WEBBMAIL